10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlamıştır.

İnsan Hakları kavramı, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri temsil eder. Irk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği, doğuştan sahip olduğu haklardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de belirtildiği üzere, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar"

İnsan haklarının ihlaline neden olan birçok savaş, milyonlarca insanı mağdur etmiş, özellikle çocuklar bu durumdan en büyük zararı görmüştür. Savaş, afet gibi bir takım yıkıcı durumlar neticesinde yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kalan birçok sığınmacı, insan hakları ihlaline maruz kalmıştır.

Günümüzde insan hakları ihlallerinin başında gelen bir diğer olgu ise ırkçılıktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların etnik köken gözetmeksizin eşit sayılma hakkı, çeşitli ırkçı grupların propagandalarıyla birlikte yok sayılmış, insan hakları ihlaline neden olmuştur. Bu kapsamda dünya insanları ırkçılığa karşı birleşmiş ve insan haklarının uygulanması için birçok mücadele yürütmüşlerdir.

İstanbul Gönüllüleri olarak, her insanın doğuştan kazandığı haklarının korunduğu, eşit, adil ve barış dolu bir dünyada yaşamanın ümidiyle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

-->