Abdülhamid Türbesi | 2 Kıta 7 Tepe İstanbul

27. Osmanlı Sultanı I. Abdülhamid'in türbesi İstanbul Eminönü’nde bulunmaktadır.

Türbe, bir külliyenin parçası olup 1780 yılında yapılmıştır. Mimarı Mehmet Tahir olan türbenin içerisinde I. Abdülhamid ve IV Mustafa başta olmak üzere Hanedan ailelerinden kişiler gömülüdür. Türbenin bir diğer özelliği de içerisinde kadem-i şerif yani Hz. Muhammed'in ayak izinin bulunmasıdır.

-->