2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm Farkındalık Günü

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen, karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tarif edilir. Otizmin nedeni hala tam olarak bilinmese de kalıtımsal olduğu düşünülmektedir.

Birleşmiş Milletler, otizmin teşhis ve tedavisini daha çok yaygınlaştırmak ve otizme karşı farkındalık yaratmak amacıyla 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir.

Otizm bir eksiklik veya bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Sadece bugün değil, her gün otizmin farkındayız ve yanınızdayız.

-->