5 Nisan Dünya Avukatlar Günü Kutlu Olsun

Avukatlar Günü

Hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilen avukatlık, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişilerdir.

İstanbul Gönüllüleri olarak; birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında çaba gösteren bütün avukatların 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü’nü kutluyoruz.

-->