Biz Kimiz

İstanbul Gönüllüleri, şehrini sahiplenen ve daha iyi bir İstanbul hayal eden, kendisine, ailesine, sevdiklerine değer katan ve gönüllü olarak herkesin fark yaratabildiği, birlikte büyüdüğü bir platformdur. 

Şehrinde söz sahibi olmak isteyenlere seslenir ve onların hayata geçirmek istedikleri projeleri gerçekleştirmelerine imkân sunar. Gençler, kadınlar, hayvanlar, sağlık, çevre ve kültür gibi konularda projeler geliştirir ve birlikte çalışacak ekipleri organize eder. Emek, değer kazanır. 

“BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR” duygusu ile hareket eder. Birlikte öğrenmeyi, büyümeyi ve farklı bakış açıları ile hareket edebilmeyi sağlar. 

Herkes kendinden olanı gönlünden verir ve gönülden verenlerden öğrenir. Başkalarının yapabileceklerine ışık tutar ve hayatlarda farkındalık yaratır. 

İstanbul Gönüllüleri Herkesi birleştirir ve harekete geçirir.  Gönüllüler birbirine örnek olur, en ufak çabayla bile fark yaratabildiğini, katma değer sağladığını bilir. 

İstanbul Gönüllüleri, Türkiye’de bir ilk olan kent gönüllüleri olarak dünyadaki tüm metropollere örnek olacak yapıya ulaşmayı hedefler. 

İstanbul’un vazgeçilmez değerli bir parçası olarak, insana değer veren, takım çalışmasını seven, çözüm üreten ve katma değer sağlayan herkes İstanbul Gönüllüsü’dür.

Vizyonumuz

Olanakların eşit dağıtıldığı, çağdaş, huzurlu, erişilebilir, yeşil ve mutlu bir İstanbul'da yaşamak.

Misyonumuz

Kucaklayıcı ve birleştirici bir yönetim anlayışıyla, İstanbul Gönüllüsü ilkelerini, gönüllü çalışmalar ve projeler aracılığıyla sahaya yansıtarak katma değer yaratmak…

Hedeflerimiz

  • İstanbulluluk bilincini, sorumluluğunu ve aidiyet duygusunu oluşturmak
  • Yerel yönetime gönüllü entegrasyonunu sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak
  • Örgüt ağı ve projelerle İstanbul’un her mahallesine ve sokağına ulaşmak
  • İstanbul Gönüllüleri vizyonu, misyonu ve ilkeleri doğrultusunda kucaklayıcı ve birleştirici bir kültür oluşturmak ve İstanbul genelinde bu kültürü yaygınlaştırmak
  • Farklı ve/veya benzer alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ve kent konseyleriyle koordineli çalışmak
  • Sosyal projelere katılımı teşvik etmek…

Ne Yaparız?

Biz İstanbul Gönüllüleri olarak;

• Çevre ve Trafik
• Doğal Afetler ve İlk Yardım
• Eğitim
• Gençlik ve Spor
• Hayvan Hakları
• Kadın Çocuk ve Aile
• Kültür, Sanat ve Turizm
• Sağlık

alanlarında İstanbul ve İstanbullunun yararına projeler, etkinlikler, mahalli çalışmalar düzenler, gönüllülerimiz aracılığıyla bu faaliyetleri İstanbul'un her köşesine ulaştırırız. 

Nasıl Çalışırız? 

İstanbul Gönüllüleri olarak İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent gönüllüleri olarak çalışırız.

Yapacak çok işimiz var: Enerjimiz, yetkinliklerimiz ve ayırabileceğimiz zamana göre kendimize uygun bulduğumuz alanlarda, pek çok farklı gönüllülük şekillerinde çalışabiliriz.
  

Sosyal Medya Gönüllüsü

İG sosyal medya gönderilerini takip eder, destekleriz. İG faaliyetlerini sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırız. 

Saha Gönüllüsü

Çalışma bölgemizdeki (mahalle/ilçe) İG faaliyetlerini takip eder, toplantı, eğitim ve etkinliklere düzenli katılırız. Mahallelerimizdeki sorun ve ihtiyaçları gözlemler, çözüm ve çalışma önerileri getiririz.

Mahalli çalışmalar ve ilçeye özel etkinliklerin organizasyon ve tanıtımlarında aktif görev alırız. İG faaliyetleri konusunda çevremizi bilgilendirir, yararlanmalarını sağlar ve herkesi gönüllü olmaya teşvik ederiz.

Uzmanlığımız ve/veya ilgi alanımıza giren projelerin saha çalışmalarında aktif olarak görev alırız.
 

Etkinlik Organizasyon Gönüllüsü

İstanbul geneli için düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerin organizasyonunda aktif olarak çalışır, etkinliklere katılırız.

Uzman Saha Gönüllüsü

Uzmanlık alanımıza giren konularda saha tarama, seminer düzenleme, araştırma, eğitim verme, koçluk, mentörlük vb. görevler için çalışma bölgemizde aktif olarak görev alırız. 

Uzman Proje Gönüllüsü

Uzmanlık alanımıza uygun projeler geliştirir, proje yönetim ekipleriyle sorumluluk alırız.

Destek Hizmetleri Gönüllüsü

Bilişim, araştırma, grafik tasarım, reklam, tanıtım, medya, iletişim, İK, çağrı merkezi, fotoğraf, video, film çekimi, STK ilişkileri, büro yönetimi, taşıma, baskı işleri, eğitim vb. alanlarda merkez faaliyetlerine destek veririz.

Yönetim Yapımız

 

ŞEMA

 

Koordinasyon Kurulumuz

 

KK

 


Yerel Yapılanma Ekibimiz

 

YY

-->