Çevre, Tarım ve Trafik Komisyonu

Çevre, Tarım ve Trafik Komisyonu

Çevre, Trafik, Tarım Komisyonu, İstanbul sınırları içinde yeşil yaşam, temiz çevre, mutlu insan esaslarına dayalı İstanbul’a katkı sunmak için çalışmalar yürütür. Yerel yönetimlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarının iş planlarını destekleyici çalışmalarla daha yeşil, daha temiz bir İstanbul oluşturulmasını hedefler. İstanbul’un ulaşılabilir, yaşanabilir ve erişilebilir bir kent olması için İstanbul Gönüllüleri Çevre, Trafik, Tarım Komisyonu;

  • İklim Eylem Planı, Ulaşım Yönetim Planı ve Engelsiz İstanbul’u desteklemek,
  • Sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması ile trafik, tarım ve çevre konularında İstanbul halkının duyarlılığını ve farkındalığını artırmak,
  • İstanbullu hemşerilerimizi trafik, tarım ve çevre konularında doğru davranışlara teşvik ve iş birliğine davet etmek için etkin bir iletişim ve yaşam sistemi oluşturmak, gibi konular başta olmak üzere kentin daha yaşanabilir bir statüye kavuşması için projeler geliştirir ve faaliyetler yürütür.

Çevre, Trafik, Tarım Komisyonu Projeleri

-->