Doğal Afetler Komisyonu

Doğal Afetler


Doğal Afetler Komisyonu; İstanbul’da yaşayan tüm canlılara ve tarihi kültürel mirasımıza yönelik olarak Bütünleşik Afet Yönetimini; hazırlık, risk ve zarar azaltma, müdahale, iyileştirme evrelerini bir sivil toplum bilinciyle uygulanabilir hale getirmeyi amaçlar.

İstanbul Gönüllüleri Doğal Afetler Komisyonu;

  • Toplumsal dinamikleri harekete geçirerek kitlesel ve bireysel olarak risklerin farkında olan, olası bir afet durumunda afet sonrası koşullarıyla hep birlikte başa çıkabilecek bir toplum oluşturmayı,
  • Tüm İstanbulluların olası doğal afetler noktasında bilinçlenmesi ve korunmasını,
  • Yapılacak çalışmalar ile ‘Doğal Afet’ farkındalığını artırmayı hedefler.

Doğal Afetler Komisyonu Faaliyetleri

İndirilebilir Eğitim Dökümanları

İş Birlikleri

-->