Doğal Afet Eğitim Programı


Doğal Afet Eğitim Programı kapsamında katılımcılarımızın alanında uzman kişi ve kurumlardan alacağı eğitimler 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla;

 1. Temel Afet Bilinci
 2. İlk Yardım Bilgilendirme
 3. Amatör Telsiz ve Afet İletişimi Eğitimi
 4. Yangın Söndürme
  eğitimleridir ve birbirini tamamlayan bu eğitimlerin tamamını almanız gerekmektedir. İlk 3 eğitimi almayan gönüllüler uygulamalı olan 4. ve son eğitim, Yangın Söndürme Eğitime'ne katılamayacaklardır. 

Temel Afet Bilinci Eğitimi’nin amacı, afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık amacıyla gerekli adımları atmak için cesaretlendirmektir.
İstanbul Gönüllüleri Doğal Afet Eğitim Programı'nın ilk aşaması, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı tarafından Zoom üzerinden verilecek Temel Afet Bilinci Eğitimi ile başlayacaktır. Temel Afet Bilinci Eğitimi ile gönüllülerimizin afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Eğitimin konuları:

 • Deprem Nasıl Oluşur?
 • Ülkemizde Meydana Gelmiş Depremler
 • Depremin Tehlike ve Riskleri
 • Aile Afete Hazırlık Planı
 • Yapısal Tehlikeler
 • Yapısal Olmayan Tehlikeler ve Risklerin Azaltılması
 • Sarsıntı Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Deprem Sonrası Karşılaşılabilecek Tehlikeler İçin Alınacak Önlemler


9 Ekim 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihlerinde iki kez verilecek olan Temel Afet Bilinci Eğitimi için size uygun tarihi aşağıdaki bağlantılardan seçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi ile gönüllülerimizin temel ilk yardım konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olması amaçlanmaktadır. Zoom üzerinden verilecek bu eğitimin konuları:

 • Temel İlk Yardım Nedir?
 • İlk Yardımcı Kimdir?
 • İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
 • İlk Yardımda Doğru Bilinen Yanlışlar

15 Ekim 2020 ve 22 Ekim 2020 tarihlerinde iki kez verilecek olan İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi için size uygun tarihi aşağıdaki bağlantılardan seçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

Amatör Telsiz ve Afet İletişimi Eğitimi, DAKSAR işbirliği ile verilecek olup gönüllülerimizin telsiz kullanımı ve afet iletişimi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Zoom üzerinden verilecek bu eğitimin konuları:

 • Radyo Amatörlüğü Nedir?
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Çağrı İşaretleri
 • Telsiz Cihazları ve Fonetik Alfabeler
 • Frekans Bandları ve Kullanımları
 • Simlex ve Röle üzerinden görüşme
 • Q kodları
 • Amatör Çağrı Bölgeleri
 • Afet İletişimi


19 Ekim 2020 ve 26 Ekim 2020 tarihlerinde iki kez verilecek olan Amatör Telsiz ve Afet İletişimi Eğitimi için size uygun tarihi aşağıdaki bağlantılardan seçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

Doğal Afet Eğitim Programı'nın dördüncü ve son aşaması olan Yangın Söndürme Eğitimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından uygulamalı olarak verilecek olup, eğitim:

 • Temel Yanma Bilgisi
 • Yanma Çeşitleri ve Sınıfları
 • Yanma Sebepleri ve Etkenleri
 • Temel Yangın Bilgisi
 • Yangın Önleyici Tedbirler, Alarm ve Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Yangın Belirtileri, Safhaları ve Yanma Ürünleri
 • Yangın Yerinde Tehlikeler
 • Söndürme Metotları
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Çeşitleri

konularını kapsamaktadır. Yüzyüze yapılacak bu eğitimin tarihleri katılımcılarımıza daha sonra duyurulacaktır.