Doğal Afet Eğitim Programı

Doğal Afet Eğitim Programı kapsamında katılımcılarımızın alanında uzman kişi ve kurumlardan alacağı eğitimler 4 aşamadan oluşmaktadır:

 1. Temel Afet Bilinci
 2. İlk Yardım Bilgilendirme
 3. Amatör Telsiz ve Afet İletişimi Eğitimi
 4. Yangın Söndürme

Birbirini tamamlayan bu eğitimlerin tamamını almanız gerekmektedir. İlk 3 eğitimi almayan gönüllüler uygulamalı olan 4. ve son eğitim, Yangın Söndürme Eğitimi’ne katılamazlar.

Temel Afet Bilinci Eğitimi’nin amacı; afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık amacıyla gerekli adımları atmak için cesaretlendirmektir. Bu eğitim ile gönüllülerimizin afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

İstanbul Gönüllüleri Doğal Afet Eğitim Programı'nın ilk aşaması, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı tarafından Zoom üzerinden verilen “Temel Afet Bilinci” Eğitimi, 9 Ekim ve 16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Deprem Nasıl Oluşur?
 • Ülkemizde Meydana Gelmiş Depremler
 • Depremin Tehlike ve Riskleri
 • Aile Afete Hazırlık Planı
 • Yapısal Tehlikeler
 • Yapısal Olmayan Tehlikeler ve Risklerin Azaltılması
 • Sarsıntı Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Deprem Sonrası Karşılaşılabilecek Tehlikeler İçin Alınacak Önlemler

İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İSMEK ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimlerinin ilki 20 Şubat Cumartesi 14:00’te başladı.

Bu eğitim, ilk yardım uygulamaları konusunda insanları bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak, “İlkyardımcı” olma  konusunda bireylerde istek ve merak uyandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimlere, İstanbul Gönüllülerinin yanı sıra, bu eğitimi almak isteyen İstanbullular da katılabilecek.

Katılımcıların, ilk yardımın temel uygulamaları ve hastanın ya da yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesi, bilgi, beceri ve ilk yardım uygulamalarının önemi ile ilgili farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

18 yaş üstü, en az ilköğretim düzeyinde kişilerin katılabileceği eğitim, hedef kitlenin daha önce ilk yardım konusunda ön bilgi sahibi olmasını gerektirmiyor.

Eğitim, sunuş yöntemi ile online canlı sınıf ortamında verileceği için 100 katılımcı ile sınırlıdır.

Toplam 3 oturumdan oluşan 4 Saatlik eğitimin her oturumu ortalama 40-45 dakikadan oluşuyor. Oturum sonraları etkinlik süresi 10-15 dakika, mola süresi ise 10 dakikadır. Oturum aralarında ilgili oturumdaki konuyla ilgili soru-cevap etkinliği yapılacak. Etkinlik sonrası ara verilerek, 3 oturum tamamlandıktan sonra katılımcıların eğitimle ilgili görüşlerini almak üzere değerlendirme anketi uygulanacak.

Eğitimin sonunda tüm oturumlara katılan kişilere İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi Katılım Belgesi verilecek.

Bu eğitim programı sonunda verilen katılım belgesi, eğitimi alan kişinin resmi olarak ilk yardımcı kabul edilebilmesi için yeterli değildir. Eğitim, yalnızca herhangi bir hastalık, kaza gibi hayatı tehlikeye düşüren bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirme yapmak için ve güncel ilk yardım müdahaleleri bilgisine sahip olmaları için hazırlanmıştır.

Eğitim Planı, Akışı ve Katılım için lütfen tıklayınız.

DAKSAR işbirliği ile gerçekleştirilen “Amatör Telsiz ve Afet İletişimi” Eğitimi ile, gönüllülerimizin telsiz kullanımı ve afet iletişimi hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı. 19 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitimin konu başlıkları:

 • Radyo Amatörlüğü Nedir?
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Çağrı İşaretleri
 • Telsiz Cihazları ve Fonetik Alfabeler
 • Frekans Bandları ve Kullanımları
 • Simlex ve Röle üzerinden görüşme
 • Q kodları
 • Amatör Çağrı Bölgeleri
 • Afet İletişimi

Doğal Afet Eğitim Programı'nın dördüncü ve son aşaması olan “Yangın Söndürme” Eğitimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından uygulamalı olarak, 13 Kasım’da gerçekleşti.

Eğitim;

 • Temel Yanma Bilgisi
 • Yanma Çeşitleri ve Sınıfları
 • Yanma Sebepleri ve Etkenleri
 • Temel Yangın Bilgisi
 • Yangın Önleyici Tedbirler, Alarm ve Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Yangın Belirtileri, Safhaları ve Yanma Ürünleri
 • Yangın Yerinde Tehlikeler
 • Söndürme Metotları
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Çeşitleri

konularını kapsamaktadır.

-->