Doğal Afetler ve İlk Yardım Komisyonu İş Birlikleri

Doğal Afetler ve İlk Yardım

Sivil Toplum Kuruluşları Afet Platformu

STK Afet Platformu, Elazığ depreminin hemen ardından Türkiye’de farklı alanlarda çalışan 20’den fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluştu. STKlar, ihtiyaç analizinden arama kurtarmaya, gıda bankacılığından gönüllü koordinasyonuna kadar farklı alanlarda uzmanlıkları olan ve ulusal düzeyde faaliyetlerini yürütüyor. STK Afet Platformu, 1 Ekim 2020 itibarıyla ağırlıklı olarak afet olmayan dönemlerde çalışıyor. Platformun amacı ise, afetlerin negatif etkisini ve zararlarını asgariye indirmek. Kamu kurumlarından özel sektöre, sosyal fayda üretecek bir işbirliğini sağlamak üzere bir araya gelen STK Afet Platformu, ağı büyütebilmek, kamuoyu ile iletişimini sağlayabilmek ve aynı zamanda kamuoyunda afet dönemlerinde artan bilgi kirliliğini ortadan kaldırabilmek adına, bünyesindeki STK’lar aracılığıyla sosyal medyada sıkça paylaşımlar yapıyor.

Platform Üyeleri

STK Afet Platformu üyesi kuruluşlardan İzmir’de faaliyetlerini sürdüren ve yerelden platforma katılan STK’lar şunlar; AÇEV, Açık Açık, Ahbap Derneği, Akut Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Dünya Doktorları Derneği, Hayata Destek Derneği, İhtiyaç Haritası, İstanbul Gönüllüleri, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kadın Girişimciler Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Koruncuk Vakfı, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Maya Vakfı, Nef Vakfı, Nirengi Derneği, Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Turkish Philantropy Funds, Türk Psikologları Derneği ve World Human Relief’in yanında; İzmir’de yer alan Corona Günlerinde İyilik Platformu, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi, İZMAD, MSYD-ASRA, Mülteci Destek Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

STK Afet Platformu, İstanbul Gönüllüleri ve Akut Vakfı iş birliği ile “İSTANBUL SENİNLE GÜVENDE!” diyor ve beklenen İstanbul Depremi gibi büyük ölçekli doğal afetlere hazırlanıyor.

Sevgili İstanbullular,

Her biri alanında uzman 26 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşmuş Afet Platformu, beklenen İstanbul depremine hazırlıklı bir kent için İstanbulluları gönüllü çalışmalara davet ediyor!

Olası afetleri en az hasarla atlatmak amacıyla AKUT Vakfı eğitmenlerinden alacağınız 35 saatlik ücretsiz eğitim ile mahallenizdeki öncü arama-kurtarma ekibi siz olabilirsiniz. 

Afetlerde ilk müdahaleden temel afet bilincine bina işaretlemeden yüzeyde arama-kurtarmaya dek pek çok alanda yetkinlik kazanacağınız "İlk Müdahale Ekipleri" projemizle ilgili bilgi almak için +90 212 70 60 112 numaralı telefondan Akut Vakfı’na ulaşabilirsiniz. 

Şehriniz için harekete geçin...

-->