Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu

İstanbul Gönüllüleri Eğitim Komisyonu, eğitimde “Kentsel Adaleti” sağlamak, hayatın içinde öğrenme imkânlarını erişilebilir kılmak adına İstanbul’un 39 ilçesinde;

  • Örgün eğitim almakta olan çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak,
  • Yetişkinlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda, mevcut uzmanlıklarının geliştirilmesinde,
    yeni uzmanlık alanlarına geçişlerinde,
  • Sosyal donanım veya bilgi alanlarının genişletilmesi ile ilgili, istihdamı kolaylaştıracak, arttıracak her türlü etkinliğin uygulanması için çalışır.
  • Amaç doğrultusunda, hedef alınan kitlenin niteliği ve niceliği göz önünde bulundurularak en mükemmel sonucu alacak etkinliği planlamak, uygulamak ve alınan sonuçları eleştirilere sunmak için arşivler.

 

Faaliyet Linkleri:

-->