Erk Şiddetine Dur De Çalıştayını Gerçekleştirdik

Erk Şiddeti

19-20 Aralık 2020 tarihlerinde 100.Yıl Altın Lions Kulüp ev sahipliğinde ve İstanbul Gönüllüleri ile Kadıköy Kent Konseyi, Bakırköy Kent Konseyi destekçi paydaş işbirliği ile Erk Şiddetine Dur De! Çalıştayı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle her gün 7 saat olarak interaktif katılım modeli ile Zoom ortamında gerçekleşen çalıştayın koordinasyon çalışmaları İstanbul Gönüllüleri Kadın, Çocuk, Aile Komisyonu tarafından yürütüldü.

Çalıştay Danışmanlığı’nı Sosyoloji Prof.Dr.Dilek Cindoğlu ve onun supervizyonunda Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi Proje Yönetmeni Dr.Selin Akyüz ve Prof.Dr.Çağlayan Kovanlıkaya tarafından yapıldı.

İki gün sürmesi planlanan çalıştayın ilk gününde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik ana başlığında 2 büyük oturum yapıldı. Her oturumun ilk aşamasında sosyolog moderatörler tarafından yönetilen 7 oda düzeninde katılımcıların interaktif olarak katıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Her oturumun ikinci aşamasında sosyolog, sosyal psikolog, siyaset bilimci, psikiyatrist ve hukukçulardan oluşan uzmanlar panel çerçevesinde:

 • Toplumsal cinsiyetin ilişkiselliği (Prof.Dr.Çağlayan Kovanlıkaya)
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ataerki: Er meydanında erkekler (Dr.Selin Akyüz)
 • Toplumsal cinsiyet algısı şiddeti nasıl tetikler? (Prof.Dr.Şevki Sözen)
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde çocukların yeri (Av.Meltem Anayaroğlu)
 • Kırılgan erkeklik ve erkeklerin kırılganlığı (Beril Türkoğlu)
 • Türkiye’de Babalığın Değişen Pratikleri (Atilla Barutçu)
 • Hukukta ve uygulamada Babalık ve Adli Yardım Süreci (TBB, Adli Yardım Komisyonu üyesi Av.Nurcan Bingöltekin Taş)

konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

Gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde Şiddet Türleri: Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik, Sosyal Şiddet ana başlığında aynı atölye ve panel formatı uygulanarak panelistler tarafından:    

 • Şiddet döngüsü (Dr.Dilek Cindoğlu)
 • Erkeklik ve şiddet (Gülden Sayılan)
 • Ailede şiddetin dinamikleri (Dr.Mine Özmen)
 • Hukuksal yanı ile kadına şiddetin önlenmesi (TBB Yönetim Kurulu üyesi Av.Filiz Saraç) konuları ele alındı.

Ayrıca;

 • Güç, iktidar ve sınıf ekseninde erkekliği konuşmak (Hasan Akcan ve Prof.Dr. Dilek Cindoğlu moderatörlüğünde)
 • Erkekler Toplumsal Cinisyet Eşitliğine nasıl katkıda bulunabilir? (Selin Akyüz moderatörlüğünde) olarak geniş katılımlı 2 atölye daha gerçekleştirildi.


Prof.Dr. Dilek Cindoğlu tarafından derlenmiş Erk Şiddetine Dur De Çalıştayı’nın raporu için tıklayınız.

-->