Gençlik ve Spor Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu, İstanbul Gönüllüleri (İG) yapısı içinde İG ilkeleri doğrultusunda görev yapan gönüllü bir birimdir. Gençlik projeleri ile ilgili hedef kitlesi İstanbul'da yaşayan 15-29 yaş arasındaki gençlerden oluşurken spor projeleriyle ilgili hedef kitlesi ise yaştan bağımsız tüm İstanbullulardır.

Amacımız,  geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, kendini geliştiren, kültürlü, paylaşımcı, ne istediğini bilen, kendi ayakları üstünde durabilen ve eğlenen bir gençlik için projeler hayata geçirmek ve sadece bedensel değil, ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişimlerine de katkı sağlamak adına İstanbul halkına spor aracılığı ile dokunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik projeler üreterek bireylere katkı sağlamayı ve gönüllü sayımızı artırarak bunları daha da geniş kitlelere ulaştırabilmeyi hedeflemekteyiz. 

Gençlik ve Spor Komisyonu;

  • Kendi hayatını tasarlayabilecek, özgüvenli gençliğin oluşmasını,
  • Gençlere değer verilip söz hakkı tanınmasını,
  • Gençlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verilmesi, gelişimlerine katkı sağlanmasını
  • Üreten ve katma değer yaratan dünya şehri İstanbul’da sporla daha sağlıklı ve huzurlu hayata sahip bireylerin olmasını,
  • Sporla İstanbul’un kucaklanarak, herkes için ve her an spor yapma olanağının oluşmasını,
  • Şimdi ve gelecek için daha yaşanabilir İstanbul olmasını amaçlar.

Gençlik ve Spor Komisyonu, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul, İBB Gençlik Ofisi, İBB Kariyer Ofisleri, İBB Kent Konseyi, Spor Gönüllüleri, vb. ile gençlik ve spor konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla paydaş olarak hareket eder.

Faaliyetlerimiz:

 

Eğitimlerimiz:

  • RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor)
  • Proje Yönetimi
  • Sunum Teknikleri
  • Düşün Senin
-->