Hayvan Hakları Komisyonu

Hayvan Hakları Komisyonu

Hayvan Hakları Komisyonu, İstanbul’da yaşayan sahipli/sahipsiz tüm hayvanların bulundukları ya da bulunmaları gereken ortamlarda, can güvenliği içinde yaşaması, refah ve sağlıklarının güvence altına alınması için bir sivil toplum anlayışı içinde, toplumsal dinamikleri harekete geçirip, sosyal bilinç oluşturmak ve bireysel bazda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

Hayvan Hakları Komisyonu İstanbul sınırları içinde;

Tür ve ırk gözetmeksizin tüm hayvanların yaşam koşullarını iyileştirecek projeler yapmak,

Sokak hayvanlarının yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlayacak her türlü çalışmaya önayak ve destek olmak,

Her türlü eğitim ile farkındalık yaratarak hayvan haklarının korunması konusunda “kamuoyu desteği” sağlamak,

Tüm hayvanseverleri barınak gönüllülüğüne teşvik etmek,

Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerinin karşılıksız ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak bilinçlendirme, eğitim çalışmalarını teşvik etmek,

Ekolojik dengeyi bozacak durumlara karşı bilinç oluşturulması ve fayda yaratacak çalışmalar yapılmasına destek olmak,

Hayvan popülasyonunu dengede tutacak çalışmalara önayak ve destek olmak gibi amaçlarla hareket eder.

Hayvan Hakları Komisyonu Neler Yaptı?

Faaliyet Linkleri:

-->