İstanbul Gönüllüsüyüz Biz!


Gençliğimiz var bizim,
Heyecanımız var.

Umudumuz, Yarınlara inancımız,                                       
Söyleyeceklerimiz var!

Eşitlik, adalet, sevgi özlemimiz;
Önemsediğimiz, sahiplendiğimiz şehrimiz,

Kıymet verdiğimiz, inandığımız değerlerimiz,
İstanbul’un dört bir yanından selamımız var!

Kocaman gönlümüz,
Merhamet duygumuz,
İnce ruhumuz,
Kucaklayıcı, birleştirici bir dilimiz var.

Doğa ve insan sevgimiz var bizim.
Çağdaş, huzurlu, yeşil ve mutlu,
Bir İstanbul hayalimiz var.
Bilgimiz, tecrübemiz, paylaşma isteğimiz,
Kararlılığımız, azmimiz, bitmeyen enerjimiz;
Özverili gayretimiz var.

İstanbul’a gönlüyle sarılanlarız biz!
Bir atan kalplerimiz,
Daha güzel bir İstanbul için kenetlenmiş ellerimiz;
Hep birlikte yaktığımız, yarınları aydınlatan ışığımız var bizim!

İstanbul Gönüllüleri Ortak Değerleri ve Etik Kuralları (İGODEK)


İstanbul Gönüllüleri Ortak Değerleri ve Etik Kuralları (İGODEK) en temel yol göstericilerimizdir. Tüm gönüllülerimizin bu değerlere sahip olmasını, etik kurallarımızı benimsemesini ve uymasını bekleriz.

 

Ortak Değerlerimiz


SAYGI
Herkesin fikirlerine, hissettiklerine, kişisel alanına, mülkiyet hakkına ve zaman sınırlarına saygılıyız…

DÜRÜSTLÜK
Doğruluktan ayrılmaz, doğruyu söyler ve savunur, gerektiğinde harekete geçer, örnek oluruz.

ADALET
Her durumda herkese gerçekçi, tarafsız ve adil yaklaşırız.
Bireylerin ve dünyayı paylaştığımız tüm canlıların her türlü hakları ile ilgili olarak, dünyanın her yerinde, her zaman, herkes için geçerli olan evrensel kuralları benimser ve bu kurallara uyarız.

GÜVEN
Özümüzle sözümüz birdir.
Tüm ilişkilerimizi güven temeline dayandırmayı ve güvenerek başlamayı seçeriz.
Her konuya samimiyet ve iyi niyetle yaklaşırız.

BİRLEŞTİRİCİLİK
Herkesle önyargısız bağ kurar, hoşgörü ve dayanışmayla paylaşarak kucaklarız.
Sevgiyi ve sevgi dilini öncelikli tutar, umudu yeşertiriz. Ortak faydayı gözeterek birlikte başarmayı amaçlarız.

 

Yetkinliklerimiz 

 

İnsana Değer Veririz!
Herkese karşı nazik davranırız; insanlar arasında fark gözetmez, onlara değer verir ve güveniriz.

Harekete Geçeriz !
Sonuçlara ulaşmak için eyleme geçer; işleri başlatmak için inisiyatif alır; insanların enerjisine yatırım yapar ve onları harekete geçiririz.

Takım Çalış̧masını Severiz!
Başkalarıyla paylaşımcı olarak çalışır; demokratik bir şekilde takım katkılarını cesaretlendirir; işbirliği içinde karar sürecine katılır, başkalarını kararlara katarız.

Birlikte Olmaktan ve İletişim Kurmaktan Hoşlanırız!
Canlı ve tutkuluyuz. Enerjimizi çevremize yansıtırız; İnsanlarla iletişim kurup, konuşuruz; herkesle etkileşim içinde olmayı, bağlantı kurmayı severiz.

Çözüm Üretiriz!
İşimize odaklanırız; gereksiz tartışma ve çatışmalardan kaçınır, konuları kişiselleştirmez, sorunları büyütmeye değil çözmeye odaklanırız.

 

Etik Kurallarımız

İstanbul Gönüllülerinin toplum içinde bulunduklarında, gönüllü faaliyetlere katıldıklarında ve sosyal medya kullanımlarında aşağıdaki kurallara uymasını bekleriz.

Toplum İçinde Davranırken ;

 • İstanbul Gönüllüleri Ortak Değerlerini ve Etik Kurallarını (İGODEK) bilir ve kabul ederiz.  
 • Büyük bir ailenin üyesi olduğumuzu bilir ve takım ruhunu özümseriz.  
 • Üzerimize aldığımız işlerde; kendimizi, diğer gönüllü arkadaşlarımızı, İstanbulluları, ülkemizi sıkıntıya sokabilecek davranışlardan kaçınırız.  
 • Her zaman doğruluk ve dürüstlük prensipleriyle hareket ederiz.  
 • Dedikodudan uzak durur, çevremizde yapılmasına da engel oluruz.  
 • Tüm insanları eşit görür ve ona göre davranırız. 
 • Her zaman hoşgörülü, güler yüzlü bir şekilde insanları kucaklarız.  
 • Olaylara ve konulara tarafsız ve yapıcı bir tavırla yaklaşırız.  
 • Ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanırız.  
 • Hayatı paylaştığımız tüm canlılara ve çevreye saygı duyar, koruruz.  
 • Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgiyle yaklaşırız.  
 • Farklılıklarımızın zenginliğimiz ve renklerimiz olduğunu biliriz. 
 • Başkalarının inançlarına saygı duyar, tartışmayız.  
 • Ailevi, geleneksel ve tarihsel konulara hassasiyetle yaklaşırız.  
 • Şikâyet etmeyi ve izlemeyi değil, çözüm üreterek katkı sunmayı tercih ederiz.  
 • Çevremizdekileri gönüllü hareketine teşvik ederek emek verenleri de takdir ederiz.  
 • Partizan davranışlarda bulunmayarak kendi sorumluluk alanımızda da bu şekilde davranılmasına engel oluruz.  

Çalışırken ;

 • İstanbul Gönüllüleri adı altında ya da İstanbul Gönüllüsü sıfatıyla sadece yetki verilmiş faaliyetleri yürütürüz.  
 • İstanbul Gönüllüleri içinde siyasi faaliyetlerden ve herhangi bir siyasi partinin organı veya sözcüsü gibi hareket etmekten kesinlikle uzak dururuz.  
 • İstanbul Gönüllüleri adı altında hiçbir maddi yardım taahhüt etmez, maddi yardım amacıyla kimseden para almaz, ayni yardım gerektiğinde ise onay alırız.  
 • İstanbul Gönüllüleri arasında maddi ilişki geliştirmez, ticaret yapmaz, para toplamaz, kimseden para ya da maddi başka bir şey ödünç almayız.  
 • İstanbul Gönüllüleri içindeki görevimizi kendimiz ya da çevremiz için herhangi bir menfaat veya ayrıcalık elde etmek için kullanmayız.  
 • Gönüllü faaliyetlere ayırabileceğimiz zamanın farkında oluruz; yerine getirebileceğimiz kadar sorumluluk üstleniriz.  
 • Aldığımız sorumluluğu yerine getirir; aksi bir durumda yetkili arkadaşımızı zamanında bilgilendirir, yardım ve destek talep eder ya da sorumluluğu devrederiz.  
 • Birlikte çalıştığımız İstanbul Gönüllüleri sorumlularıyla düzenli iletişim içinde oluruz.  
 • Uygun olmayan bir duruma şahit olduğumuzda bunu mutlaka birlikte çalıştığımız İstanbul Gönüllüleri sorumlularıyla zamanında paylaşırız.  
 • Eleştirilerimiz yapıcıdır. Kendimiz de her türlü yapıcı eleştiriye açık ve gerekli durumda çalışma tarzımızı değiştirecek kadar esnek olabiliriz.  
 • Takım arkadaşlarımızla sorun yaşadığımızda anında ve uygun bir dille konuyu çözmeye çalışır, çözülemiyorsa birlikte çalıştığımız İstanbul Gönüllüleri sorumlularından konuya ilişkin arabuluculuk isteriz.  
 • Toplantılar, gönüllü çalışma ortamları veya mesajlaşma grupları içinde grubun sinerji ve motivasyonunu düşürecek yorum ve paylaşımlardan uzak durur; bilgi, kaynak, umut ve enerji paylaşırız.  
 • Katıldığımız toplantılarda konuşulanları ve İstanbul Gönüllüsü olarak elde ettiğimiz bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayız.  
 • Kapalı toplantılarda izinsiz fotoğraf ve video çekmeyiz.  
 • Belirlenen ilke ve kuralların ihlal edilmesi durumunda sürecin İstanbul Gönüllüleri etik uygulamalarıyla sonuçlanabileceğini biliriz.  

Sosyal Medyada ;

 • İstanbul Gönüllüleri ilkelerine aykırı, başkalarını rahatsız edecek içerikler oluşturmaz, paylaşmayız.  
 • Paylaşımlarımızda argo, hakaret eden, ayrıştırıcı, ırkçı, aşağılayıcı ve tehditkâr söylemler kullanmayız. 
 • Bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını ve doğruluğunu teyit eder, doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri kesinlikle paylaşmayız.  
 • Provokasyona yol açabilecek paylaşımlardan kaçınır ve bu tür paylaşımların yayılmasına engel oluruz.  
 • İstanbul Gönüllüleri mesajlaşma gruplarındaki yazışmaları aksi belirtilmediği sürece sosyal medya üzerinden başka mesajlaşma gruplarında paylaşmayız.  
 • Kendi sosyal medya hesaplarımızı kullanırken, yaptığımız yorum ve paylaştığımız bilgilerin İstanbul Gönüllüleri adına algılanmadığından emin oluruz.  

 

-->