İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda Güvenliğin Önceliğini Hatırlıyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda Güvenliğin Önceliğini Hatırlıyoruz

İş Güvenliği ve Sağlığı Haftası'nda, sağlık ve güvenliğin önceliğini bir kez daha hatırlıyoruz: İş yerinde meydana gelebilecek kazalara ve meslek hastalıklarına karşı önlem almak ve gereken şartları yerine getirmek her işletmenin birincil görevidir.

Resmi rakamlara göre dünyada her yıl ortalama olarak 270 milyon, ülkemizde de günde ortalama olarak 220 iş kazası meydana gelmektedir.

Her yıl 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmakta ve ortalama olarak 1,2 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Oysa iş kazalarının %98'ini, meslek hastalıklarının ise tamamını önleyebilmek mümkün.

İşletmeleri gerekli donanımları sağlamaya ve iş güvenliğini önceliklendirmeye davet ediyoruz.

 

-->