İstanbul Afete Hazır

İstanbul Afete Hazır

Afet ve acil durum yönetimi; afet veya acil durumun öncesi, sırası ve sonrası aşamalarında, gerçekleştirilmesi gereken bir dizi müdahaleyi kapsamaktadır. Bu müdahaleler, başta Türkiye Afet Müdahale Planı’nda belirlenen hizmet grupları olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve bireylerin sorumluluğunda olup topyekün girişilmesi gereken uzun soluklu bir mücadeleyi ifade etmektedir.

İstanbul Gönüllüleri İstanbul Afete Hazır projesi kapsamında;

Afet öncesi aşaması için afetin yıkıcı etkilerini bireysel olarak azaltacak Temel Afet Bilinci, İlkyardım Bilgilendirme ve Temel Yangın Söndürme Eğitimlerinden oluşan doğal afetler eğitim programı kapsamında tüm İstanbulluların katılımına açık olarak bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmekte, yapısal ve yapısal olmayan hasarları önlemek, toplumun afetlerle bir arada yaşama kültürünü geliştirmek, zararı minimize etmek amaçlanmaktadır.

Afet sırasında; gönüllü müdahalesi gerektirecek ölçekteki doğal afetlerde rol alabilecek ilk müdahale ekiplerinin oluşturulması için alanında uzman STK ve kurumlar ile işbirlikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Afet Platformu ve AKUT Vakfı ile Mahalle İlk Müdahale (MİM) Ekipleri oluşturulması için çalışmalar başlamıştır.

Önceliği beklenen İstanbul Depremi olan MİM Ekipleri Projesi, olası bir depremde, depremin bittiği an itibariyle harekete geçecek ve profesyonel arama kurtarma ekipleri bölgeye gelene kadar kendi mahallesinde afetten etkilenmiş kişilere doğru ilk müdahalede bulunacak 20’şer kişilik yerel ekiplerin oluşturulmasına dayalı sosyal sorumluluk projesidir. Projede eğitimin uygulama yeri AKUT Vakfı Kartal Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi olacaktır.

8 saati çevrimiçi uygulanabilir nitelikte, toplam 35 saat süren uygulamalı eğitim programı, aynı mahallede yaşayan 20’şer kişilik timler üzerine kurgulanmıştır.

Eğitimin sonunda; katılımcıların durum değerlendirmesi yapabilme, olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme, enkaz ve kurtarmacı güvenliği alabilme, hasar tespiti ve bina işaretlemesi yapabilme, triyaj ve ilk müdahale, yangın müdahale, tehlikeli madde algılayabilme, tahkimat (göçük önleyici güçlendirici) kurabilme, enkaz yüzeyinde arama kurtarma yapabilme becerilerini kazanmış olmasını öngörülmektedir.

Afet sonrası aşaması; yaşamın her alanında normalleşmeyi sağlamak üzere gerçekleştirilecek ve sivil toplum tarafından desteklenmesi beklenen çalışmaların farklı uzmanlıklardaki geniş gönüllü ağımız ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

-->