İstanbul'da Evsizler İçin Dayanışma


İstanbul Gönüllüleri, destek projelerinde farklı STK'larla birlikte çalışmaya devam ediyor.

Bu projede de birlikte hareket edilen Şefkat-Der ağırlıklı olarak evsizlere yer ve yemek sağlayan bir dernek. Şefkat-Der'in yaptığı çalışmalara göre İstanbul'da 3000 evsiz bulunmakta.

Bu dönemde derneğe evsizlerle ilgili gelen yoğun talebi, kendi kaynaklarıyla karşılamaya çalışsalar da sığınma evlerindeki kapasite sınırı nedeniyle herkesin çağrısına cevap verebilmeleri pek mümkün olmuyor. Dernek, kendi sığınma evleri dışında kaynak bulabilirse pansiyonlarla anlaşarak evsizlere barınma imkanı sağlıyor.

Şefkat-Der, pandemi sürecinde artan talepleri karşılamak için İstanbul Gönüllüleri'ne yardım çağrısında bulundu. 

''Koronavirüslü Günlerde Evsiz insanlarımız için yaşam koşulları çok daha kötüleşmiştir.
Böyle bir dönemde, Devlet Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Gönüllü oluşumlar, Bireyler olarak dayanışma çok büyük bir önem taşımaktadır.
Şefkat Der Derneği olarak İstanbul’daki sokakta yaşam mücadelesi veren evsiz insanlarımızın barınma dayanışmasında bulunmak isteyen,
Sevgili İstanbul Gönüllülerine çok teşekkür ederiz.''

İstanbul Gönüllüleri bu çağrıya kulak verdi. İstanbul'da bulunan ve yaşam mücadelesi veren 18 evsiz için Şefkat-Der aracılığı ile bir ay boyunca tüm ihtiyaçları içeren pansiyon desteği sağlandı.

-->