Küresel İklim Krizinde Su Çalışmaları

Küresel Su Krizi

İklim krizi gerçekliği, bizleri, yaşamı savunmak için mücadeleye itmekte ve çözüm yolları aramak için harekete geçirmekte, bir şeyler yapmak her geçen gün daha acil hale gelmektedir.

İnsanlığın ortak kaygısı olan su krizi tüm canlıların hayatını etkilemekte, yıkıcı etkileri zaman geçtikçe artmaktadır.  Bilimsel verilerin, güncel sorunların kazandırdığı tecrübelerin ve de projeksiyon çalışmalarının ortaya koyduğu olası felaket senaryoları, bizleri, İstanbul’a ve yaşama gönül verenleri, harekete geçirmelidir. Bu konuda belirli bir irade ortaya konulmalıdır. 

Bizler İstanbul Gönüllüleri Çevre Trafik Tarım Komisyonu olarak bu doğrultuda yola çıktık ve bir dosya oluşturduk. İstanbul Gönüllüleri’nin örgütlü yapısı altında çalışmaların her geçen gün büyüyeceğini, tüm İstanbul’a ve hatta Türkiye’ye yayılabileceğini düşünüyoruz.

İlk olarak; inisiyatif almış ve de içerisinde bulunduğumuz kriz ortamına karşı belirli fikirler, projeler, politikalar üretmeye, üretilmesini sağlamaya gönül vermiş insanların düşüncelerini aktaracakları, kişilerin sorumluluk almalarını talep edecekleri bir yapı oluşturmayı hedefledik. Toplantılar/seminerler/online söyleşilerin kolaylaştırıcılığında, İstanbul Gönüllüleri’nin sosyal medya ve iletişim ağı ile projemizi, tüm İstanbul Gönüllülerinin ve tüm İstanbul’un katılımcı olduğunu hissedebileceği bir çizgiye getirebileceğimize inanıyoruz. Uzun bir süreç sonrası hazırladığımız dosya eleştirilere açık, gereken şartlarda güncellenebilecek ve hatta yaşayan, büyüyen bir organizma metaforu, benzetmesi ile herkesin katılımını teşvik edecek bir doküman olarak sunulmaktadır.

Dileriz ki içselleştirdiğimiz problemlerin üstesinden gelebilmek için, çalışmamızı ilçe ilçe İstanbul Gönüllüleri’nin tamamına sunabilelim ve de güncelliğini yitirmeyen bir probleme karşı, çözüm üretme çabasındaki dinamik yapımızı hep beraber sürdürülebilir hale getirelim. İstanbul Gönüllüleri yapılanmasından faydalanarak, aynı anda çalışmaya katılımı ve yayılımı örgütleyerek, çalışmamızı tüm İstanbullulara ulaştırabilmek istiyoruz.

Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan "Küresel İklim Değişikliğinde Su Çalışmaları" dosyası için lütfen tıklayınız.

-->