Neler Yapıyoruz

İstanbul Gönüllüleri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul halkı arasında köprü kurarken yaptığımız faaliyetleri Projeler, Etkinlikler ve Mahalli Çalışmalar adı altında üç ana grup altında topluyoruz.

Projeler, Faaliyet Alanlarımız'da belirtilen 8 ana konu altında toplanmış, uzmanlık ve devamlılık gerektiren uzun soluklu çalışmalardır.

Etkinlikler, ilçe veya bölge sınırı olmaksızın tüm İstanbul'da organize edilen veya İstanbul halkının tamamının davetli olduğu, genelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve İstanbul Gönüllüleri'nin destek verdiği faaliyetlerdir.

Mahalli Çalışmalar ise İstanbul’u daha yaşanabilir kılmak için ilçe ve mahalle bazında yürütülen; İstanbul Gönüllüleri Bölge Sorumluları (BS), İlçe Sorumluları (İS) ve Mahalle Sorumluları (MS) ile oluşan Yerel Yönetim kadrolarının toplantı ve faaliyetlerini içermektedir.

-->