İstanbul Gönüllüleri’nin değerleri nelerdir?

Gönülden bağlı olduğumuz ortak değerlerimize tüm gönüllülerimizin sahip olmasını bekleriz.


SAYGI
Herkesin fikirlerine, hissettiklerine, kişisel alanına, mülkiyet hakkına ve zaman sınırlarına saygılıyız.
DÜRÜSTLÜK
Doğruluktan ayrılmaz, doğruyu söyler ve savunur, gerektiğinde harekete geçer, örnek oluruz.
ADALET
Her durumda, herkese gerçekçi, tarafsız ve adil yaklaşırız.
Bireylerin ve dünyayı paylaştığımız tüm canlıların her türlü hakları ile ilgili olarak, dünyanın her yerinde, her zaman, herkes için geçerli olan evrensel kuralları benimser ve bu kurallara uyarız.
GÜVEN
Özümüzle sözümüz birdir.
Tüm ilişkilerimizi güven temeline dayandırmayı ve güvenerek başlamayı seçeriz.
Her konuya samimiyet ve iyi niyetle yaklaşırız.
BİRLEŞTİRİCİLİK
Herkesle önyargısız bağ kurar, hoşgörü ve dayanışmayla paylaşarak kucaklarız.
Sevgiyi ve sevgi dilini öncelikli tutar, umudu yeşertiriz. Ortak faydayı gözeterek birlikte başarmayı amaçlarız.

-->