İstanbul Gönüllüleri’nin ilkeleri nelerdir

İstanbul Gönüllülerinin Ortak Değerleri ve Etik Kuralları (İGODEK) bizim en önemli yol göstericimizdir.

Tüm gönüllülerimizin ortak değerlerimize sahip olmasını, etik ilke ve kurallarımızı benimsemesini bekleriz.

 

İlkelerimiz/Etik Kurallarımız

İstanbul Gönüllülerinin toplum içinde bulunduklarında, gönüllü faaliyetlere katıldıklarında ve sosyal medya kullanımlarında aşağıdaki kurallara uymasını bekleriz.

 

Toplum İçinde...

• İG Ortak Değerlerini ve Etik Kurallarını (İGODEK) bilir ve kabul ederiz.
• Büyük bir ailenin üyesi olduğumuzu bilir ve takım ruhunu özümseriz.
• Üzerimize aldığımız işlerde; kendimizi, diğer gönüllü arkadaşlarımızı, İstanbulluları, ülkemizi sıkıntıya sokacak      davranışlardan kaçınırız.
• Her zaman doğruluk ve dürüstlük prensipleriyle hareket ederiz.
• Dedikodudan uzak durur, çevremizde yapılmasına da engel oluruz.
• Tüm insanları eşit görür ve ona göre davranırız.
• Her zaman hoşgörülü, güler yüzlü bir şekilde insanları kucaklarız.
• Olaylara ve konulara tarafsız ve yapıcı bir tavırla yaklaşırız.
• Ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanırız.
• Hayatı paylaştığımız tüm canlılara ve çevreye saygı duyar, koruruz.
• Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgiyle yaklaşırız.
• Farklılıklarımızın zenginliğimiz ve renklerimiz olduğunu biliriz.
• Başkalarının inançlarına saygı duyar, tartışmayız.
• Ailevi, geleneksel ve tarihsel konulara hassasiyetle yaklaşırız.
• Şikâyet eden, izleyen değil, çözüm üreten, katkı sunanızdır. Sorunun değil, çözümün parçası oluruz.
• Çevremizdekileri gönüllü hareketine teşvik, emek verenleri takdir ederiz.
• Partizan davranışlarda bulunmaz. Kendi sorumluluk alanımızda bu şekilde davranılmasına engel oluruz...

 

Çalışırken...

• İstanbul Gönüllüleri adı altında ya da İstanbul Gönüllüsü sıfatıyla sadece, İstanbul Gönüllüleri Yürütme Kurulu tarafından planlanmış ve/veya katılımımıza yetki verilmiş faaliyetleri yürütürüz.
• İG içinde siyasi faaliyetlerden ve herhangi bir siyasi partinin organı veya sözcüsü gibi hareket etmekten kesinlikle uzak dururuz.
• İG adı altında hiçbir maddi yardım taahhüt etmez, maddi yardım amacıyla kimseden para toplamaz, ayni yardım gerektiği zaman onay alırız.
• İstanbul Gönüllüleri arasında maddi ilişki geliştirmez, ticaret yapmaz, para toplamaz, kimseden para ya da maddi başka bir şey ödünç almayız.
• İstanbul Gönüllüleri içindeki görevimizi kendimiz ya da çevremiz için herhangi bir menfaat veya ayrıcalık elde etmek için kullanmayız.
• Gönüllü faaliyetlere ayırabileceğimiz zamanın farkında oluruz, yerine getirebileceğimiz kadar sorumluluk üstleniriz.
• Aldığımız sorumluluğu yerine getirir; aksi bir durumda yetkili arkadaşımızı zamanında bilgilendirir, yardım ve destek talep eder ya da sorumluluğu devrederiz.
• Birlikte çalıştığımız İG Sorumlularıyla düzenli iletişim içinde oluruz.
• Uygun olmayan bir duruma şahit olduğumuzda bunu mutlaka birlikte çalıştığımız İG Sorumlularıyla zamanında paylaşırız.
• Eleştirilerimiz yapıcıdır, kendimiz de her türlü yapıcı eleştiriye açık oluruz; gerekli durumda çalışma tarzımızı değiştirecek kadar esnek olabiliriz.
• Takım arkadaşlarımızla sorun yaşadığımızda anında ve uygun bir dille konuyu çözmeye çalışır, çözülemiyorsa birlikte çalıştığımız İG Sorumlularından konuya ilişkin arabuluculuk isteriz.
• Toplantılar, gönüllü çalışma ortamları veya mesajlaşma grupları içinde grubun sinerji ve motivasyonunu düşürecek yorum ve paylaşımlardan uzak durur; bilgi, kaynak, umut ve enerji paylaşırız.
• Katıldığımız toplantılarda konuşulanları ve İstanbul Gönüllüsü olarak elde ettiğimiz bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayız.
• Kapalı toplantılarda izinsiz fotoğraf ve video çekmeyiz.
• Belirlenen ilkeleri ve kuralları ihlal etmesi durumunda sürecin İG Disiplin Uygulamalarıyla sonuçlanabileceğini biliriz.

Sosyal Medyada...

• İG ilkelerine aykırı, başkalarını rahatsız edecek içerikler oluşturmaz, paylaşmayız.
• Paylaşımlarımızda argo, hakaret eden, ayrıştırıcı, ırkçı, aşağılayıcı ve tehditkâr söylemler kullanmayız.
• Bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını ve doğruluğunu teyit eder. Doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri kesinlikle paylaşmayız.
• Provokasyona yol açabilecek paylaşımlardan kaçınır ve bu tür paylaşımların yayılmasına engel oluruz.
• İG mesajlaşma gruplarındaki yazışmaları aksi belirtilmediği sürece sosyal medya üzerinden veya başka mesajlaşma gruplarında paylaşmayız.
• Kendi sosyal medya hesaplarımızı kullanırken, yaptığımız yorum ve paylaştığımız bilgilerin İstanbul Gönüllüleri adına algılanmadığından emin oluruz.

-->