Temel Afet Bilinci Eğitimini Gerçekleştirdik

Temel Afet Bilinci Eğitimini Gerçekleştirdik

21 Kasım Cumartesi günü, muhtemel afet durumlarında farkındalık oluşturmak adına Temel Afet Bilinci Eğitimi'ni gerçekleştirdik.

Kadıköy Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından verilen Temel Afet Bilinci Eğitimi ile afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bireysel ve aile olarak afete hazırlıklı olmak için yapılması gerekenler ve afet konusunda alınacak önlemlerin konuşulduğu etkinlikte, afet durumunda olası zararları minimuma indirmek için faydalı bilgiler paylaşıldı.

-->